Masal Tekerlemeleri

Harda hurda, eşeği yedirdik kurda,
Altmış tarla buğda.
Yedim karnım doymadı.
Denizi çorba ettim.
Gemiyi kepçe ettim,
Yedim, içtim, yüzüm gülmedi. Yediler yemiş, parayla biter her iş...
Akdeniz'in martısı,
Karadeniz'in haritası,
Zeytinyağının tortusu.
Devamı

For foradan sür süreden,
Manisa'dan Tire'den,
Yenice çıktım buradan,
Konaraktan göçerekten, Lale, sümbül biçerekten,
Kahve, tütün içerekten.
Sulu yerde peynir ekmek,
Susuz yerde kavun, karpuz yiyerekten,
Az gittim, uz gittim,
Devamı

Deve tellâl iken,
Horoz şahna iken,
Serçe berber iken,
Ben babamın beşiğini
Tıngır mıngır sallar iken...
Hamamcının tası yok,
Külhancının baltası yok,
Çarşıda bir adam gezer,
Peştemalının ortası yok.
Devamı

Var varanın, sür sürenin,
Baykuşu çok viranenin.
Destursuz bağa girenin.
Hali duman demişler. Ah, ne duman, ne duman,
Yaşım üç müydü, beş miydi, daha o zaman.
Yediler yemiş...
Parayla biter her iş
Dediler:"Abdal, Gitme burda kal!"
Bana bir kız aldılar, nikâh ettiler
Devamı

Bir varmış, bir yokmuş,
Allahın kulu çokmuş.
Evvel zaman içinde,
kalbur saman içinde,
deve tellâl iken,
pire berber iken,
ben on beş yaşında iken,
anamın babamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken,
var varanın, sür sürenin,
destursuz bağa girenin hali budur hey!
Devamı

Zaman zaman içinde
Kalbur saman içinde
Develer tellal iken,
Eski hamam içinde.
Eski paşa hamamının ortası yok.
Anamın hatun bohçası yok,
Babamın ağa akçası yok,
Devamı

Anam dedi bırak sarmayı..
Ben dedim, sen de bırak yarmayı.
Anam bıraktı yarmayı..
Fırladım kaçtım anahtar deliğinden.
Gittim, gittim..
Tam altı ay yürüdüm..
Arkama bir baktım ki ne göreyim?
Devamı

Bir varmış bir yokmuş, Tanrı’nın akıllı ve deli kulları çokmuş ama bizlerden delisi hiç yokmuş.
O zamanlar bir şey için çok demesi iyi değilmiş.
Azdan çoktan, kavga çıkarmış yoktan, bir giysi yaptırırlarmış çerden çöpten, ilikleri karpuz çekirdeğinden, düğmeleri yemişten.
Devamı

Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, melekler kanat çırparken geniş bir alan içinde, ben çok çok küçükmüşüm.
Azığımız azmış, anam kızmış.
Dedem eşikte, ninem beşikteymiş.
Anam dedem ağlar dedemi sallarmış, ninem ağlar
Devamı

Çocuktum ufacıktım.
Top oynadım, acıktım.

Buldum yerde bir erik.
Kaptı bir Ala Geyik.

Geyik kaçtı ormana.
Bindim bir akdoğana.
Devamı

Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, cinler cirit oynarken eski hamam içinde… Dırıltıydı, mırıltıydı, raftan fincan düştü kırıldıydı, hem de ne fincan ya!
Dedemin dedesinin dedesinden kalma kulpu kırık, kenarı yok, şu ahım şahım fincan…
Devamı

Zaman zaman içinde, kalbur saman içinde, devler top oyun arken eski hamam içinde… Bir havladık, hoyladık; cümle âlemi topladık.
Allah’ın kışı tandırın başı olur da kim gelmez?
Haylanan da geldi, huylanan da geldi, ahlanan da geldi, ohlanan da geldi.
Devamı

Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, deve tellal, pire berber iken, ben dayımın beşiğini tıngır mıngır sallar iken, aşağıdan:
Tutun da, vurun da! diye bir gürültü kopmaz mı?
Eyvah, dedim. Şimdi bunlar susmazlar, dayımı uyutmazlar.
İki kalktım, bir hopladım. Yüz ayak merdiveni bir çırpıda
Devamı

Var varanın, sür sürenin
Baykuşu çoktur viranenin
Destursuz bağa girenin, geçmez para ile dükkâna girenin, hokka çömleğini başında patlatır Bekri Mustafa
Hak dost, veli dost
Babamdan kaldı bir eski post
Ben dikerim, o sökülür
Devamı

Zaman zaman içinde, kalbur saman içinde, cinler cirit oynarken eski hamam içinde… Odunun biri bir odun vurdu kafama…
Kafam koptu kalktı gitti sarmısak pazarında sarmısak satmaya…
Durur muyum ya, ben de arkasından koştum.
O gitti ben gittim, o gitti ben gittim; derken arkasından yetiştim ama, bak şu kafaya:
Devamı

Handadır handa, bir kara manda
Üç yüz yaşındaydım evvel zamanda
Mavi çadır gerilmiş, duydum pazar kurulmuş
Vurdum karıncaya palanı
Kırk yerinden bağladım kolanı
Sardım sırtına seksen sekiz çuval soğanı
Devamı

Evvel zamanda, yoksullar handa
Beyler, konağında yaşarmış.
Buna öfkelendim
Bir hayli söylendim
Aldım başımı çıktım dışarı
Görmeyin gidişimi
Bakmadan sağa sola
Devamı

Zaman zaman içinde, kalbur saman içinde…
Bu sözün önü var, arkası yok; gömleğimin yeni var yakası yok…
Sabır da bir huydur, suyu var tası yok. De gel sabreyle sabreyle…
İyi ama susuzla sabırsız ne yapar?
Devamı

Bir varmış, bir yokmuş.
Zaman zaman içinde, kalbur saman içinde.
Deve tellal iken, horoz imam iken, manda berber iken, annem kaşıkta, babam beşikte iken…
Ben babamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken, babam düştü beşikten, alnını yardı eşikten… Annem kaptı maşayı, babam kaptı küreği, gösterdiler bana kapı
Devamı

Evvel zaman iken, deve tellal iken, saksağan berber iken…
Ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken.
İp koptu, beşik devrildi.
Anam kaptı maşayı, babam kaptı meşeyi, döndürdüler dört köşeyi.
Dar attım kendimi dışarı…
Kaç kaçmaz mısın…
Devamı

Evvel zaman içinde
Kalbur saman içinde
Develer lingri oynar
Eski hamam içinde
Var varanın sür sürenin
Devamı

Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde
Pire berber iken, deve tellal iken
Ben ninemin beşigini tıngır mıngır sallar iken
Az gittim, uz gittim, dere tepe düz gittim
Bir buzağının dalına bindim
Elimde mor saksağan
Devamı

Evvel zaman içinde
Kalbur saman içinde,
Cinler cirit oynariken,
Eski hamam içinde.
Ben diyeyim şu agaçtan,
siz deyin şu yamaçtan.
Uçtu uçtu bir kuş uçtu.
Gümüş uçmadı.
Memiş uçtu.
Devamı

Bir varmış bir yokmuş.
Allahın deli deli kulları pek çokmuş
Çok demesi pek günahmış…
Azdan çoktan
Hoppala hoptan
Sana bir mintan yaptırayım çerden çöpten
İlikleri karpuz kabuğundan düğmeleri turptan
Devamı

Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde;
develer tellal, pireler berber, karınca dülger iken;
eski hamamın tası yok,
peştamalın ortası yok.
Falan filan karıncayı nallayıp
sırtına palan vuran,
Devamı

 

© 2011 Tekerlemeler - Düzenleyen Derin | Telif Hakları | Site Haritası

Site Hakkında | İletişim | Bize yazın